logo

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürü: Fatih MERCAN
Telefon: 0312 844 1 844 / 1110

Görev ve Tanımı

Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini belde halkının sağlık ve huzurunu korumak, Belediye Yetkili organlarının bu amaçla alacakları kararların emir ve yasakların uygulanmasını sağlamak belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen Belediye suçlarını takip etmekle görevli ve yetkili özel bir kolluk kuvvetidir.

Zabıta Karakolları Telefon Numaraları

 • Zabıta Müdürlüğü: ( 0312 ) 844 1 844
 • Kapalı Pazar yeri Zabıta Karakolu: ( 0312 ) 844 10 29
 • Merkez Zabıta Karakolu: ( 0312 ) 844 21 55
 • Otonomi: (0312) 399 8 153
Zabıta ile ilgili yapılacak şikâyetlerinize cevap verecek bölgesel Zabıta Hizmet Birimlerimizin isim ve telefon numaraları

08:00-22:00 saatleri arasında ALO ZABITA ( 844 21 55 ) – ( 153 )  ile irtibat kurabilirsiniz.

Zabıta Hizmetleri

 • Huzur ve sükûn ile ilgili hizmetler
 • Temizlik ile ilgili hizmetler
 • Nizam – intizam temini ile ilgili hizmetler
 • Sağlık ve Emniyet ile ilgili yasakların takibi
 • Daimi ve geçici pazar yerleri ile ilgili hizmetler
 • Halkın yiyip içmesi, taranıp temizlenmesi, eğlenmesine mahsus yerlerin kontrolü
 • Gecekondu takibi
 • Zabıta ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek

Genel Faaliyetleri

Yasal Düzenlemeler
Belediye Zabıtasının Yetkileri
Belediye Zabıtasına Görev Veren Yasalar

Huzur ve sükun ile ilgili hizmetler

Ana arter ve meydanlarda gezici satıcı (seyyar) faaliyetine engel olmak,

Yüksek sesle bağırarak, ses yükseltici ve hapörlörlü araçlarla satış, reklam, ilan yapan ve müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağıranlara engel olmak,

Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri vs. leri taşıyanlara engel olmak
Etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurmak.

Temizlik ile ilgili hizmetler

Çöp, süprüntü, kâğıt, meyve artıkları, yemiş kabukları, inşaat artıkları ile tükürerek yerleri kirletenlere engel olmak,
Her türlü yıkım ve tamiratlarda etrafı rahatsız edici toz ve molozların etrafa yayılmasını önlemeyenlere engel olmak,
Kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açan ve kanal bağlantısı yapanlara engel olmak,
Yollara paspas atanlara engel olmak, Budanan, kesilen ve kırılan ağaçları, ağaç dallarını, park ve bahçe artıklarını yollara ve tratuvara bırakanlara engel olmak,
Kapı, pencere, balkon, teras ve apartman aydınlıklarından sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye ve bitişik evlerin teras ve damlarına çöp, kâğıt, bulaşık suyu vs. atanlara engel olmak,
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili maddesi ile apartmanların Yönetim Kurullarının aldığı kararlar dışında her türlü binaların balkon, teras ve pencerelerinden halı, kilim vs. silkeleyenlere engel olmak,
Binalardan dışarıya soba borusu, baca, kanalizasyon foseptik ve her türlü çirkef suların akıntı ve sızıntısına mani olmayanlar ile yağmur suyu borularını tabana kadar indirmeyenlere engel olmak,
Dükkanları temizlerken kirli, çamurlu ve çirkef suları kanal ızgaralarına bağlamayanlara engel olmak,
Her türlü bina ve inşaat dahilinde çıkan suları kanal ızgaralarına bağlamayanlara engel olmak,
Bina önlerinde ve yollarda araç yıkayarak çevreyi kirletenlere engel olmak.

Nizam – intizam temini ile ilgili hizmetler

Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaraları, çöp kutularının yerlerini değiştirenlere engel olmak,
Umumi yerlerde çimenlere, çiçeklere basanlar ve bu alanlarda top oynayanlara engel olmak,
Ağaçlara çivi çakanlara, ilan yapıştıran ve asanlara engel olmak,
Dükkân ve binaların sokak cephelerine dikey olarak ilan-reklam asanlara, 3 m. yükseklikten aşağıya perde, saçak ve siper yapanlar ile tretuvar üzerine seyyar veya sabit işaret levhası, reklam panosu koyanlara engel olmak,
İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili alan dışına inşaat malzemesi koyanlar ile yol ve tretuvar vasfını bozanlara engel olmak,
Her türlü inşaat tamirat artık ve molozlarını yollara, tretuvarlara, arsalara dökenlere engel olmak,
Toprak, kum, mıcır, kömür ve kömür tozu vs. maddeleri branda örtmeden taşıyan araçlara engel olmak,
Yol, meydan, pazar, iskele ve köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj gibi umumi binaların girişlerini izin almadan işgal edenlere engel olmak,
Dükkânların önlerine masa, sandalye, tezgâh ile teşhir amaçlı emtia çıkarıp işgal edenlere engel olmak.

Sağlık ve Emniyet ile ilgili yasakların takibi

Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlemini süresi içerisinde yaptırmamış, tasmasız ve yularsız hayvan bulundurup, dolaştıranlara engel olmak,
Meydan, yol ve tretuvarlarda her türlü hafriyatta emniyet tedbiri almayanlara engel olmak,
Binaların yol cephelerindeki pencere, balkon, teras vs. yerlere gerekli tedbirleri almadan çiçek saksısı ve her türlü eşyayı koyanlara engel olmak,
Meskûn mahalde ahır bulunduranlara engel olmak,
Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç ve kuyu gibi çukurları açık bulunduranlara ve kuyuların etrafını çevirmeden gerekli önlem almayanlara engel olmak,
Merkezi sistemle ısıtılan binalarda dış hava sıcaklığı 13 derecenin altına düştüğü zamanlarda yakıtı olmasına rağmen, kaloriferleri yakmayan bina yöneticileri hakkında gerekli işlem yapmak,
Her türlü bina ve dairelerde üst kat banyo ve wc’sinden akan su sızıntılarına meydan verenlere engel olmak.

Daimi ve geçici pazar yerleri ile ilgili hizmetler

Tescil edilmiş semt pazarlarında faaliyet gösteren esnaflara, Müdürlüğümüz Esnaf Sicil Bürosunca her yıl düzenlenerek pazarcı esnafına verilmiş olan Esnaf Sicil Belgelerini denetlemek,
İlçe dahilinde kurulan daimi ve geçici pazar yerlerinde nizam intizam temin etmek,
Pazarcı esnafının satışa arz ettiği emtia üzerine fiyat etiketi konulup, konulmadığını kontrol etmek, etiket koymayanlar hakkında işlem yapmak,
Pazarcı esnafının kullandığı terazileri Ölçü Ayar Memurları ile müştereken kontrol etmek,
Pazarcı esnafının pazar yerlerini kirletmelerine engel olmak.

Halkın yiyip içmesi, taranıp temizlenmesi, eğlenmesine mahsus yerlerin kontrolü

Bu tür yerlerin ruhsatsız faaliyet göstermelerine engel olmak,
Bu tür işyerleri işleten ve çalışanların yeterlilik belgelerini kontrol etmek,
Bu tür işyerindeki umumi temizliği kontrol etmek,
Bu tür işyerlerinde çalışanların sağlık muayene cüzdanlarını kontrol etmek,
Bahsi geçen işyerlerinde yapılan denetimlerin izlendiği Belediye Teftiş Defterlerinin bulundurulmasını sağlamak.

Gecekondu Takibi

775 Sayılı Gecekondu Kanunu gereğince Belediye Vakıf hazine arazileri üzerine yapılmakta olan gecekondu (inşai) faaliyetlerine engel olmak, yapılmış olan gecekonduları yıkmak, ilgilileri hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk etmek.  Kaçak inşaat yapımının engellenmesini sağlamak.

Zabıta Müdürlüğünü İlgilendiren Şikâyetlerde;

Bizzat yapılan şikâyetler
Telefon ve Akyurt Merkez vasıtasıyla alınan şikâyetler
Dilekçe ile başvurulan şikâyetler değerlendirilir ve yasal gereği yapılır.

Yasal Düzenlemeler

Belediye görevlerinin yerine getirilmesinde sağlayan düzenlemeler iki türdür. Birincisi başta Belediye Kanunu olmak üzere Belediye hizmetlerine ilişkin yasal düzenlemeler, ikincisi Belediye Yetkili organlarının, belde halkının sıhhat, selamet ve refahını sağlamak, belde düzenini bozucu hareketlere engel olmak amacı ile yaptıkları düzenlemedir. Belediye Zabıtası, Belediyenin gerçek yönünü oluşturur. Bu bakımdan Belediyenin hemen hemen tüm görevlerinin yerine getirilmesinde önemli bir işlevi vardır. Belediye Yasasının 15. maddesinde sayılan Belediye görevlerinin yerine getirilmesinde Belediye Zabıtasının görevlerini şu şekilde belirleyebiliriz.

Halka açık tüm yerlerin temizlik ve düzenini denetlemek,
Yenilecek içilecek ve halkın sıhhati ile ilgili her şeyi ve bunların imal edildikleri yerleri, ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerine uygunluk bakımından sürekli denetlemek,
Halkın yiyeceği içeceği ve kullanacağı şeylerin satıldığı ve muhafaza edildiği yerlerle, halkın içinde yatıp kalkacağı, barınacağı veya bineceği, çalıştığı yerlerin sağlık şartlarına uygun olmasını sağlamak,
Belediyenin ruhsat alınarak yapılan işlerle açılan işyerlerinin ruhsat şartlarına sürekli uygunluğunu denetlemek
Yetkili kuruluşlarca tespit edilen toptan ve perakende azami satış fiyatlarına, kar hadlerine ve ücret tarifelerine, alınan kararlara uyulmasını sağlamak,
Azami satış fiyatları ve kar hadleri tespit edilen maddelerin satışa arz edilmesini, satıştan kaçırılmasını veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi önlemek,
Belediye yasa, tüzük ve yönetmeliklerine uymayan yasalara göre ruhsat gerektiği halde ruhsatsız yapılan, beldenin selamet, intizam, sıhhat ve huzurunu bozan şeylere meydan vermemek,
Dilencileri dilenmekten men etmek,
Belediyenin sınırları içerisinde bulunan orman, tarla, harman, bağ, bahçe, kuru çayır ve meraları ile her türlü araziyi hasardan korumak,
Bilumum sınaî müessese ve fabrikaların, çevrenin sıhhati, huzuru ve maddi varlığı üzerinde zararlı etkileri olup olmadığını araştırmak; varsa önlemek,
Fabrika ve işyerlerinin ve burada çalışanlarının sıhhi denetimini yapmak,
Ev apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasını, çöp kutu ve artıklarının karıştırılmasını önlemek,
Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan kimseleri ve genel olarak durumları itibari ile yersiz yurtsuz ve muhtaç durumda olanları ilgili kurumlara iletmek, esas beldelerine göndermek veya korumak, bu maksatla gerekirse haklarında soruşturma yapmak,
Cadde, sokak ve meydanlarda belediye yetkileri organlarınca belirlenen yerler haricinde satış yapan seyyar satıcılara mani olmak ve bunların sattıkları şeyleri sağlık şartlarına uygunluğunu denetlemek,
Diğer belediye hizmet birimleriyle işbirliğini gerektiren konularda yetkili belediye organlarınca Belediye Zabıtasından istenen hizmetleri yerine getirmek,
Belediye yetkili organlarınca alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları emir ve yasakları uygulamak, sonuçlarını izlemek,
Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak,
Belediye suçunun işlenmiş olması halinde yasaların öngördüğü müeyyideleri, yetkili olduğu durumlarda kendiliğinden, bunun dışında yetkili organların kararlarına dayanarak uygulamak,
İlçe dahilinde kurulan semt pazarlarında nizam intizam temin etmek ve terazi, etiket fatura kontrolü yapmak,
İlçe dahilinde kaçak et kesimini engellemek, kaçak et kesimi yapanlar hakkında Veteriner Müdürlüğü elemanlar ile yasal işlem yapmak,
Belediyeye ait yol, tretuvar vs. tahrip edenlerin faaliyetlerine engel olmak. Bunlar hakkında tutanak tanzim etmek,
Yetkili makamlarca faaliyetten men edilmesi gerekli görülen işyerlerini mühürlemek, 775 Sayılı yasa gereğince hazine, belediye vb. arazisi üzerinde yapılmış olan gecekonduları yıkmak. Gecekondu yapımına engel olmak
7201 Sayılı kanuna göre belediye vs. evraklarını ilgililerine tebliğ etmek,
Doğal afetlerde çalışmalara iştirak etmek.

Belediye Zabıtasının Yetkileri

Halka açık yerlere, bu yerlerin faaliyette bulunmaları için tespit edilmiş günün belli saatlerinde girmek, buralarda gerekli denetimleri yapmak,
Hafta tatili konusuna göre kapalı olması gereken yerleri denetlemek
Belediye suçu işleyenler hakkında, bu kişilerin yetkili organlar tarafından cezalandırılmalarını temin bakımından ayrıntılı tutanaklar tanzim etmek,
Belediye meclislerinin kararları çerçeve-sinde maktu cezası gerektiren Belediye suçu işleyenlerden ( rızaları olduğu takdirde ) bu cezayı makbuz karşılığında tahsil etmek,
Belediye suçu işleyip de hakkında yasal işlem yapılmak istenen; fakat bu isteğe uymayıp ayrıca direnen ve kimliğini açıklamaktan kaçınan kimseleri en yakın Polis ve Belediye Dairesine zorla götürmek,
Genel olarak Belediye Zabıtasına tanınan yetkileri kullanmasına engel olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemek,
Kum, çakıl depolarını kent dışına çıkarmak,
Gayrisıhhî şekilde çekçeklerle çöp toplanmasını önlemek,
Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü faaliyeti engellemek,
Belediye mallarına vaki olabilecek saldırıları önlemek,
Halka açık yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, yerleri veya havayı kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş gidişi zorlaştıranlara ve Belediye yasalarına uymayanlara gerekli ikazları yapmak, ısrar halinde bu hareketleri men etmek.

Belediye Zabıtasına Görev Veren Yasalar

Belediye Zabıtası 5393 ( 3030 Sayılı ) Belediye Kanununun ve 1608 ( 151 ) Sayılı Belediye Ceza Kanununun doğrudan verdiği yetki ve görevlerden başka Belediye ve şehrin düzeni ile ilgili olarak;
Ruhsat İşlemleri ile ilgili yönetmelik,
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu,
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha ( Genel Sağlık Koruma ) Yasası,
3285 Sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu,
3516 Sayılı Ölçüler Kanunu,
3489 Sayılı Pazarlıksız Satış Kanunu,
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu,
3194 Sayılı İmar Kanunu,
2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu,
3621 Sayılı Kıyı Koruma Kanunu,
775 Sayılı Gecekondu Kanunu,
2872 (3301 ile değişik) Sayılı Çevre Kanunu,
80 Sayılı Haller Kanunu,
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik eserleri Kanunu,
7201 ( 3210 ile değişik ) Sayılı Tebligat Kanunu,
765 Sayılı ( 3506 – 3591 Sayılı Kanunlarla değişik ) Türk Ceza Kanunu,
Dilenciliğin önlenmesi ile ilgili tüzük,
Ticaret Sicil tüzüğü,
3434 Sayılı Uzun Alet ve Vasıtalar hakkındaki Yasa,
734 Sayılı Medeni Kanunu,
3747 ve 4109 Sayılı Yasalar,
831 ve 2659 Sayılı Sular Hakkındaki Yasa,
1003 Sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkındaki Yasa,
Belediye Zabıtası görev ve yetki yönetmeliği,
Gayri Sıhhi Müesseseleri yönlendiren yönetmelikle birlikte anılan kurumların uygulama yönetmelikleri,
4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu ile önemli boyutlarda görevli kılmıştır.
WhatsApp Destek Hattı