logo

Temizlik İşleri Müdürlüğü


Telefon: 0312 844 1 844 /3510 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1- Cadde, sokak ve kaldırımların süpürme marifetiyle temizlenmesi,

2- Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynırlardaki çöplerin toplanması ve depolama alanına nakledilmesi

3- Çöp konteynırların cadde ve sokaklarda uygun yerlere yerleştirilmesi,

4- Günlük mahalle aralarına veya sabit semt Pazar yerlerine   kurulan , ve Pazar esnafından kaynaklanan çöplerin temizlenmesi ile Pazar yerlerinin  yıkanarak dezenfekte edilmesi,

5- Mevcut yol  süpürme aracının  program dahilinde cadde ve sokaklara girmelerini sağlayarak temizliğe katkı sunmaları,

6- Çöpün biriktirilmesi ve toplanılmasında kullanılan  çöp konteynırlarına olan taleplerin karşılanması, tekeri kırılan bozulan zarar gören konteynırların tamir ve bakımının yapılması ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi,

7- Eğitim kurumları, ibadet yerleri ve sağlık hizmetleri yapan yerlerde genel temizliğine katkı sunmak  ve ilaçlama hizmetini yürütmek

8- Sivrisinek, karasinek , yürüyen haşereler ve fare , sıçanlarla lokal olarak iç ve dış mekanlarda ilaçlı mücadele etmek

9- Geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırma işleminin merkez mahallelerde uygulanması çalışmasını yapmak

10- Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek yada yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak,

11- Çeşitli buroşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımını sağlamak,

12- Maliyet analizi ve planlama konularına önem vermek

13- Sivrisinek, karasinek, haşere ve kemirgenlerin üreme alanlarını tespitini yapmak ve bu alanların yok edilmesini sağlamak

14- Çöp konteynırların ayda bir kez yıkanarak dezenfekte etmek

15- Sağlık müdürlüğü ile birlikte çalışarak çevre kirliliği yaratan unsurları ortadan kaldırmak.

16- Tüm çalışanların mesai,çalışma,kılık-kıyafet ve davranışları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilerek, bunlar için düzenlemeler yapmak,

17- Kullanılan araç,gereç ile makine ve teçhizatlar için gerekli emniyet tedbirleri alınarak,trafik başta olmak üzere belirtilen kurallara göre kullanımının sağlanması,

18- Büyük hastaneler dışında kalan; sağlık ocağı, dispanser, poliklinik, eczane, gibi yerlerin tıbbi atıklarının toplanmasını sağlamak.

19- Şişe, cam, karton, plastik, kâğıt vb. geri dönüşümlü atıkların toplanması ve imkânlar oranında değerlendirilmesini sağlamak.

20- İnşaat atıklarının toplanmasını sağlamak.

21- Kurban bayramından sonra Kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılmasını   sağlamak,

22- Bunların dışında diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yanı sıra başkanın emirlerini yerine getirmek.

Misyonumuz:

İlçe halkına daha temiz, daha yaşanır ve görsel kirliliğe en az maruz olacak biçimde yaşam sürmeleri doğrultusunda teknolojik araç ve gereçleri kullanarak temizlik çalışmalarını yürütmek.

Vizyonumuz:

Temizlik hizmetini en yüksek standartlara ve en son teknoloji ile sunmak.
WhatsApp Destek Hattı