logo

İlçemiz Yıldırım Mahallesi 215040 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ve 12 Parsellere İlişkin 89015/2 Nolu Parselasyon Planı

İlçemiz Yıldırım Mahallesi 215040 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellere ilişkin 89015/2 nolu Parselasyon Planı Akyurt Belediye Encümeni’nin 24.12.2020 gün ve 117 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 08.04.2021 gün ve 419 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 03.05.2021-01.06.2021 günü mesai bitimine kadar Belediyemiz ilan panosunda ve www.akyurt.bel.tr adresinde 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

                İlgililerine ilanen duyurulur. 03.05.2021

WhatsApp Destek Hattı