logo

İlçemiz Balıkhisar Mahallesi 215058 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ve 215059 Ada 1 Parsellere İlişkin 89020/2 Nolu Parselasyon Planı

İlçemiz Balıkhisar Mahallesi 215058 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 215059 ada 1 parsellere ilişkin 89020/2 nolu Parselasyon Planı Akyurt Belediye Encümeni’nin 17.12.2020 gün ve 116 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 04.03.2021 gün ve 204/366 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 26.03.2021-26.04.2021 günü mesai bitimine kadar Belediyemiz ilan panosunda ve www.akyurt.bel.tr adresinde 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlgililerine ilanen duyurulur. 26.03.2021
WhatsApp Destek Hattı