logo

Kovid-19'la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler

Belediye Meclis Üyelerine

İlgi : İçişleri Bakanlığı'nın 26.03.2020 tarih ve E.5887 sayılı yazısı.

        İlgi sayılı yazı ile birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de görülen ölümcül Koronavirüs(Covid-19) pandemisi ile mücadele doğrultusunda alınan önlemler kapsamında ve 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığı'nın (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 26.03.2020 tarihli ve 5887 sayılı yazılarında; "Valilik/kaymakamlıklarca 1593
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'inci ve 72'inci maddeleri hükmü uyarınca, 26.03.2020 tarih ve 2020/9 karar sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha kurul kararında "İl  büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalıdır." denilmektedir. 
         Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'inci ve 72'inci maddeleri hükümleri uyarınca gerekli tedbirlerin alınarak Belediyemiz Meclisi'nin yapacağı Nisan Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi ve konuya ilişkin Meclis Üyelerinin bilgilendirilmesi sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında 
        
        Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
WhatsApp Destek Hattı