logo

Akyurt Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu Kararı

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KOMİSYONU KARARI

 

 

Karar Tarihi             : 25.05.2023 

Karar No                   : 2023/1

 

 

 

             Akyurt Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu, Belediye Başkan Yardımcısı Ayla YÜCEER CAN Başkanlığında; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Murat CANGIR(Üye),Yazı İşleri Müdürü Ahmet ERCAN(Üye),Destek Hizmetleri Müdürü Ethem EROL’un (Üye) katılımlarıyla 25.05.2023 Perşembe günü saat 16:00’da Belediye Başkan Yardımcısı odasında toplanarak;

 

            Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik davranış ilkelerine saygılı bir kurum kültürü oluşturmak, etik ihlallerinin önlenmesini temin etmek ve ilgililerinin bilgilenmesini sağlamak amacıyla etik bilincini artırmak etik uygulamalarını değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere aşağıdaki kararları almıştır.

 

 

KARARLAR

 

 

 

Ø  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce belediyemiz personeline uygun bir tarihte “Kamuda Etik Kültürünün Geliştirilmesi” konusunda bir etik eğitimi verilmesine,

 

Ø  Etik Haftasında Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından gönderilecek afiş, broşür vb.araç ve gereçlerin belediyemizce uygun görülen yerlere asılmasına,

 

Ø  Belediye Başkanlığımızda göreve yeni başlayan personellerle, özlük dosyalarında imzalı “Etik Sözleşme Belgesi” bulunmayan personellerle “Etik Sözleşme Belgesi’nin” imzalatılarak özlük dosyalarında muhafaza edilmesine, 

 

Ø  Belediye Başkanlığımız resmi internet sayfasında Belediyemiz Etik Komisyonu çalışmalarının yayınlanarak İlçe vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine,

 

Ø  Belediye Başkanlığımız Etik Komisyonu tarafından yapılan çalışmaların “Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu” halinde hazırlanarak takip eden yılın ocak ayında Valilik Makamına iletilmek üzere Akyurt Kaymakamlığı’na gönderilmesine,

 

            Oy birliği ile karar verildi. 25.05.2023

 

 

 

 

      Ayla YÜCEER CAN              Murat CANGIR               Ahmet ERCAN        Ethem EROL

Belediye Başkan Yardımcısı     İns.Kay.Ve Eğt.Müdürü    Yazı İşleri Müdürü Destek Hiz.Müdürü

     Komisyon Başkanı                         Üye                                 Üye                                  Üye

 

 

 

 

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KOMİSYONU KARARI

 

 

Karar Tarihi    : 07.06.2023   

Karar No          : 02

Karar Konusu  : “Etik Günü ve Haftası Etkinlikleri”.

 

 

 

ETİK KURULUNU TEŞKİL EDENLER

 

 

ETİK KURULU BAŞKANI                         :Ayla YÜCEER CAN

ETİK KURULU KOMİSYON ÜYELERİ: Murat CANGIR – Ahmet ERCAN-  Ethem EROL

 

 

K A R A R

 

         Akyurt Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.05.2023 tarihli ve E.15869610-900-4969  sayılı yazısı,  07.06.2023 tarihli Etik Kurulu Toplantısında okundu.

            Etik günü ve Haftasının 25 Mayıs -31 Mayıs 2023tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilerek, sonucunun da Valilik makamına sunulmak üzere Kaymakamlığa gönderilmesi   gerekmektedir.

            Etik Günü 25 Mayıs ve haftasında (25 Mayıs-31 Mayıs 2023) Etik Haftası olması nedeniyle 20 Haziran 2023 Salı günü saat 16:00 da Belediyemiz Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonunda, tüm personele Belediyemiz Avukatı Yasemin MOROĞLU’nun konuşmacı olarak katılacağı “Kamuda Etik Anlayışı” konulu bir hizmet içi eğitim düzenlenmesine;

 

            Oy birliği ile karar verildi.07.06.2023

 

 

 

 

 

   Ayla YÜCEER CAN                   Murat CANGIR              Ahmet ERCAN            Ethem EROL

Belediye Başkan Yardımcısı     İns.Kay.Ve Eğt.Müdürü      Yazı İşleri Müdürü    Destek Hiz.Müdürü

   Komisyon Başkanı                              Üye                                     Üye                            Üye 
WhatsApp Destek Hattı