YILDIRIM VE TİMURHAN MAHALLELERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TİGH YÖNETMELİĞİNİN 5. MADDESİNE GÖRE HAZIRLANAN İLAN METNİ, SABİT TESİS BULUNAN PARSELLERİN LİSTESİ VE ORTOFOTO HARİTASININ ASKI İLANI

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, 5. Bölge Müdürlüğü’nün 22.02.2019 tarih ve 26714339-751-130922 sayılı yazısına istinaden İlçemiz Yıldırım, Timurhan, Balıkhisar, Güzelhisar, Çınar, Doğanoluk (Teberik), Şeyhler, Kızık, Büğdüz ve Cücük Mahalleleri Bakanlar Kurulunun 22.09.2017 tarihli 2017/10927 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında “Uygulama Alanı” olarak ilan edildiği, İlçemize bağlı Merkez (Yıldırım ve Timurhan) Mahallelerinde uygulanmakta olan Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında Arazi Toplulaştırması ve TİGH Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre hazırlanan ilan metni, sabit tesis bulunan parsellerin listesi ve ortofoto haritasının 30 gün süre ile ilan edilmesi istenmektedir.

Yazı ekinde gönderilen;

“Ankara İli, Akyurt İlçesine bağlı Merkez (Yıldırım ve Timurhan Mahalleleri) Mahallesi 22.09.2017 tarihli ve 2017/10927 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile 3083 sayılı Kanun kapsamında Uygulama Alanı olarak ilan edilmiştir. 3083 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesi gereğince zorunlu toplulaştırma kararı ilan tarihinden itibaren yapılacak olan sabit tesisler (bağ, bahçe, kuyu, bina vb.) arazi toplulaştırmasında dikkate alınmaz ve ihtilaf halinde bunlar tazminata konu olamaz ve Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince, toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır. Mahallenizde uygulanmakta olan Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında, Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre hazırlanan sabit tesis bulunan parsellerin listesi ve ortofoto haritası 30 gün süreyle mahallinde askıya çıkarılmıştır. Belirtilen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.”

İlan metni, parsel listesi ve ortofoto haritası Belediyemiz internet sayfasında ve Belediye Ana Hizmet Binası Zemin Kat İlan Panosunda ve sesli yayın cihazı ile anons edilmek suretiyle 26.02.2019-29.03.2019 tarihleri arasında 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 26.02.2019

Askı ilanına ilişkin itirazlar DSİ 5. Bölge Müdürlüğü veya Esenboğa’da bulunan ilgili firmaya verilebilir.

Tel: 0312 827 21 25 DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. 2151/1.Cadde A Blok No:24 Çankaya/ANKARA

Share
589 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ